Flora / Gemma

Detta är en s.k. "Wearable-plattform" från Adafruit och de bygger på Atmel ATmega32U4 AVR (Leonardo) eller ATtiny85 AVR.
Vi hittar inga produkter som matchar ditt val.